Dla rodziców

 Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom. Możesz tworzyć dowolną ilość podstron o dowolnej nazwie,
dzięki czemu treści na stronie będą uporządkowane według Twoich potrzeb i pomysłów.
 
Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.
 
W codziennej pracy staramy się maksymalnie urozmaicić metody pracy z dziećmi. Wybieramy te, które pomagają nam usystematyzować proces edukacji i jednocześnie sprawiają, że zajęcia są niezwykle ciekawe.
 
Oferta standardowa obejmuje m.in.:
 • zajęcia rytmiczne  2 razy w tygodniu
 • naukę języka angielskiego  2 razy w tygodniu
 • zajęcia logopedyczne 
 
   
Oferta dodatkowa obejmuje:
 • basen  naukę pływania
 • jazdę konną
 • warsztaty plastyczne
 • naukę gry na instrumentach
 • gimnastykę korekcyjną
Nasz zespół dba o wszechstronny rozwój podopiecznych. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez najlepszych specjalistów.
 
  
 
Oprócz edukacji zapewniamy maluchom także mnóstwo zabaw ruchowych, plastycznych i manualnych. Ponadto organizujemy wiele wyjść i wycieczek rekreacyjnych oraz kulturoznawczych. 
Programy, metody i formy pracy:
Proces dydaktyczno-wychowawczy organizujemy w oparciu o naturalną aktywność dzieci. Stokrotkowe przedszkolaki poznają otaczającą rzeczywistość poprzez zabawę, działanie i doświadczenie. Takiej koncepcji pracy sprzyjają wybrane przez nas programy, metody i formy pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem.
 • "Jestem częścią świata"  program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci
  Krystyna Nowak-Groibelska, Beata Pilecka
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss  przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej poprzez tzw. aktywne słuchanie.
 • Metoda Dobrego Startu – wspierająca rozwój psychomotoryczny dziecka, ułatwiająca naukę czytania i pisania
  Marta Bogdanowicz
 • Metoda Weroniki Sherborne  ruch rozwijający dla dzieci; wybrane aktywności ruchowe
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej